Katalogi

Podstawowym źródłem informacji o księgozbiorze Biblioteki Nauk Przyrodniczych jest

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ

 

Ponadto zasoby (do roku 1998) Biblioteki Nauk Przyrodniczych można przeszukiwać korzystając z katalogów:

 1. kartkowego katalogu księgozbioru Wydziału Biotechnologii
  1. alfabetycznego
  2. systematycznego
 2. kartkowego katalogu księgozbioru Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  1. alfabetycznego czasopism
  2. alfabetycznego książek
  3. systematycznego
  4. regionalnego: Polski i świata
 3. lokalnego, komputerowego katalogu zbiorów kartograficznych bitMAP