Zasady Korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Wypożyczanie z innych bibliotek

 

 1.  Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. BNP nie sprowadza materiałów bibliotecznych z bibliotek znajdujących się na terenie Krakowa.
 3. BNP nie realizuje zamówień międzybibliotecznych z bibliotek zagranicznych. Publikacje te można sprowadzić za pośrednictwem Biblioteki Jagiellońskiej. 
 4. Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej można zamówić:
 •  materiały biblioteczne w oryginale
 • skany  publikacji
 • kserokopie  publikacji
 1. Składając zamówienie należy podać:
 • imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy osoby zamawiającej
 • opis bibliograficzny zamawianej pozycji:

dla książki: autor / tytuł / miejsce wydania / rok wydania / sygnatura / nazwa biblioteki, w której pozycja się znajduje

dla artykułu: tytuł czasopisma / tom / numer / rok wydania / autor / tytuł  / zakres stron  / sygnatura / nazwa biblioteki, w której pozycja się znajduje

 1. Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną na adres: bnp-uj@uj.edu.pl lub osobiście w Wypożyczalni Biblioteki.
 2. Biblioteka realizuje zamówienie niezwłocznie po jego złożeniu i nie bierze odpowiedzialności za czas jego realizacji przez bibliotekę, do której zostało przesłane.
 3. Użytkownik zamawiający materiały przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi, określonych przez bibliotekę realizującą zamówienie.
 4. O terminie odbioru zamówionych materiałów czytelnik jest powiadamiany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Sprowadzone materiały biblioteczne (za wyjątkiem kserokopii oraz skanów) udostępniane są na zasadach określonych przez bibliotekę wypożyczającą.
 6. Pytania dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych można kierować drogą elektroniczną na adres: agnieszka.siemienska@uj.edu.pl

 

 

Wypożyczanie innym bibliotekom

 

 1. BNP udostępnia swoje zbiory innym bibliotekom krajowym.
 2. Ze zbiorów udostępniane są książki o statusie "dostępny" za wyjątkiem tych, które Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu.
 3. Biblioteka nie wypożycza czasopism oraz dzieł rzadkich i cennych.
 4. Materiały biblioteczne udostępniane są na okres 1 miesiąca.
 5. Zamówione materiały  biblioteczne wysyłane są  w oryginale albo w formie kserokopii, lub skanów.
 6. Za sprowadzone materiały biblioteczne oraz ich terminowy zwrot odpowiedzialność ponosi biblioteka wypożyczająca.
 7. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na adres bnp-uj@uj.edu.pl