Rośliny w kulturze i historii Europy

Wystawa przygotowana w ramach Europejskiego Programu Kultura (2007-2013) udostępniona przez Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ