Darczyńcy Biblioteki Nauk Przyrodniczych

 • Ivan ANDRASKO
 • mgr Maria BAŚCIK
 • dr Gregor BECKER
 • dr Wojciech BIERNACKI
 • prof. Szczepan BILIŃSKI
 • dr hab.Anita BOKWA
 • Sylwia BRÓDKA
 • Krzysztof BUCZEK
 • mgr Dominika CHMOLOWSKA
 • Maciej CIEŚLA
 • Marek DOKTOR
 • prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
 • dr hab. Marek DREWNIK
 • prof. dr hab. Józef  DULAK
 • dr Martyna ELAS
 • dr hab. Leszek FIEDOR
 • dr Robert FARACIK
 • Adam GÓRKA
 • dr Krzysztof GWOZDZ
 • prof. dr hab. Antoni JACKOWSKI
 • dr Szymon JAROSŁAWSKI
 • Michał JOKIEL
 • prof. dr hab. Alicja JÓZKOWICZ
 • dr Andrzej KACPRZAK
 • dr Izabela KAPERA
 • prof. dr hab. Andrzej KLEIN
 • mgr Wioleta KOCERBA-SOROKA
 • prof. dr hab. Jerzy KRUK
 • prof. Stefania LOSTER
 • Adam Łajczak
 • dr Agnieszka ŁOBODA
 • Prof. dr hab. Adam Krzysztof ŁOMNICKI
 • Łukasz JANUS
 • Karolina KUSZEWSKA
 • Andrzej MACIAS
 • dr Wojciech MACIEJOWSKI
 • Mateusz MAŚLANKA
 • prof. Elena MATEI
 • mgr Cezary OŁTARZEWSKI
 • dr Józef PARTYKA
 • prof. dr hab. Joanna POCIASK-KARTECZKA
 • Tomasz PYRCZ
 • Przemysław RYSZKA
 • Oskar SĘKOWSKI
 • prof. dr hab. Stefan SKIBA
 • prof. dr hab. Kazimierz STRZAŁKA
 • prof. Anna STYSZYŃSKA
 • dr Krzysztof SZPARA
 • prof. dr hab. Maria SZOŁTYS
 • prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA
 • Jakub TACZANOWSKI
 • Jan URBAN
 • prof. Zbigniew USTRNUL
 • mgr Agata WARCHALSKA-TROLL
 • dr hab. Krzysztof WIĄCKOWSKI
 • dr Joanna WIĘCŁAW-MICHNIEWSKA
 • dr Izabela WIERZBOWSKA
 • mgr Karolina WOYCIECHOWSKA
 • dr hab. Bartłomiej WYŻGA
 • Marcin ZAJĄC
 • Tomasz ZAJĄC
 • prof. dr hab. Alicja ZEMANEK
 • mgr Elżbieta ZUCHIEWICZ