Dostęp do czytelni internetowej ibuk.pl

Biblioteka Medyczna UJ-CM wykupiła roczny dostęp do kilkudziesięciu publikacji polskich w czytelni ibuk.pl, między innymi z dziedziny chemii, biochemii, biofizyki.

Dostęp do publikacji możliwy jest z każdego komputera należącego do sieci uczelni, po wejściu na stronę http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php, lub z komputerów spoza sieci  - szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji korzystania z platformy ibuk.pl poza Uczelnią - poprzez extranet UJ

Data opublikowania: 15.11.2012
Osoba publikująca: Magdalena Łukasik