Nowe możliwości przedłużenia czasu wypożyczenia książek (prolongaty zwrotów)

Od 8 października 2012 r. Biblioteka Nauk Przyrodniczych umożliwia Czytelnikom samodzielne przedłużenia czasu wypożyczeń (prolongatę) książek.

1. O zbliżającym się terminie zwrotu książki Czytelnik powiadamiany jest pocztą elektroniczną (jeżeli wcześniej podał swój adres e-mail).

2. W razie potrzeby Czytelnik może samodzielnie  3-krotnie  przedłużyć czas wypożyczenia książki (prolongować) pod warunkiem, że  nie upłynął termin zwrotu tej książki, konto czytelnicze jest ważne i nie utraci ważności przez kolejny okres prolongowania.

3. Samodzielnego przedłużenia czasu wypożyczenia książek można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze - na liście wypożyczeń przy tych książkach, których prolongata jest możliwa, pojawią się kwadraciki, w których można zaznaczyć zamiar prolongaty, następnie nacisnąć przycisk "prolonguj", po czym pojawi się opis książki z nowym terminem zwrotu i informacją, że prolongata została przeprowadzona pomyślnie.

4. Przedłużenie terminu zwrotu książek można uzyskać także w Wypożyczalni Biblioteki.

5. Niedotrzymanie terminu zwrotu pożyczonych książek spowoduje:
- zablokowanie konta Czytelnika, co uniemożliwia prolongatę wypożyczonych książek,
- konieczność wniesienia opłaty w wysokości 0,20 zł od jednego woluminu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 4 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana.

Data opublikowania: 01.10.2012
Osoba publikująca: Wojciech Pilch