Ars Quaerendi. Wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie

Biblioteka Jagiellońska zaprasza na cykl wykładów otwartych Ars Quaerendi. Tematyka wykładów dotyczy narzędzi i strategii wyszukiwania informacji, w tym informacji naukowej w sieci Internet.

Wykłady powtarzane są co miesiąc od października do maja, stale w tym samym dniu tygodnia, obecnie - w każdą środę - Harmonogram wykładów.

Ponadto Biblioteka Jagiellońska prowadzi projekty Ars Quaerendi Plus oraz Ars Quaerendi Extra.

Szczegółowe informacje na temat wykładów Ars Quaerendi dostępne są w serwisie internetowym Biblioteki Jagiellońskiej.

Data opublikowania: 02.10.2012
Osoba publikująca: Wojciech Pilch