Wystawa autorska Pani Marii Baścik „Armenia - w poszukiwaniu źródeł..."

Wystawa autorska Pani Marii Baścik „Armenia - w poszukiwaniu źródeł...”

4.XI.2015 - 29.I.2016

Wystawa fotograficzna jest wynikiem wędrówek po górzystych terenach Armenii w poszukiwaniu źródeł wód mineralnych i termalnych, których poznanie było celem Autorki w czasie miesięcznego pobytu w  2014 r. na stypendium naukowym na  Uniwersytecie w Erewaniu w ramach programu IANUS – Inter-Academic Network ErasmUs MunduS.  Dzięki życzliwości i niezwykłemu zaangażowaniu Ludzi, których tam spotkała, udało Jej się dotrzeć nie tylko do interesujących źródeł, ale również do niezwykłych miejsc tego fascynującego kraju.

Armenia to kraj o niezwykle bogatej, ale i bardzo trudnej historii nieustannych wojen o zachowanie tożsamości, języka, religii, kultury. Naznaczony utratą olbrzymich terytoriów, stratą milionów Ormian, naznaczony bliznami, nigdy do końca nie wyleczonymi... W roku 2015 przypada setna rocznica Genocydu Ormian. Wystawa jest dedykowana Ich pamięci.

Wystawa jest również wyrazem podziękowania Niezwykłym Ludziom, których Autorka miała szczęście spotkać w czasie wędrówek po Armenii.

Autorka - Maria Baścik; geograf, hydrolog, b. pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, z zamiłowania podróżnik i fotograf.