Biblioteka Nauk Przyrodniczych

zamknięta

od 12 marca do 13 kwietnia 2020 r.

 

Library of Natural Sciences

is closed

from 12th March to 13th April 2020

 

 

Komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) komunikujemy, co następuje:

1. Biblioteka Jagiellońska i biblioteki systemu bibliotecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostają zamknięte dla czytelników od 12 do 25 marca 2020 r.
2. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane.
3. Opłaty za książki przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane.

4. Nie ma możliwości składania zamówień.
5. Realizacja książek zarezerwowanych w systemie nastąpi po otwarciu bibliotek.
6. Odwołujemy wszystkie imprezy organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych jednostek tworzących system biblioteczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Równocześnie zachęcamy Studentów i Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych dostępnych pod adresem:
https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe oraz zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Godziny pracy BNP UJ

 

Poniedziałek - Piątek       
9.00 - 20.00
 
 
Sobota                          
9.00 - 15.00
 
 

Katalog