Szanowni Czytelnicy!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 czerwca 2020 r. Biblioteka Nauk Przyrodniczych UJ wznowiła swoją działalność.

 

Godziny otwarcia Biblioteki Nauk Przyrodniczych w okresie wakacji:

1 lipca - 7 sierpnia 2020, poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 - 15.00

10-31 sierpnia 2020 - biblioteka zamknięta

1-30 września 2020, poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00

W soboty biblioteka zamknięta

 

ENGLISH VERSION BELOW!!!

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi Inspektoratu BHP UJ, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej - Biblioteka Nauk Przyrodniczych UJ zmienia dotychczasową organizację usług.
 

Wolny dostęp do półek, korzystanie z czytelni, urządzeń elektronicznych - wyłączone do odwołania.
Uruchamiamy zamówienia książek online od 07.06.2020 r.

 

Dolny poziom biblioteki – WYPOŻYCZANIE, PROLONGATY, ZAMKNIĘCIE KONTA
Zamawianie książek możliwe jest po zalogowaniu się do katalogu komputerowego i złożeniu zamówienia (https://katalogi.uj.edu.pl). Login to barkod z legitymacji, hasło - numer PESEL.
Książki należy odebrać do 5-ciu dni po otrzymaniu emaila wysłanego na adres podany w systemie bibliotecznym, wygenerowanego przez system biblioteczny z informacją, że książki są do odbioru.
Dla czytelników bez aktywnego konta bibliotecznego możliwa jest realizacja zamówienia na miejscu, po wskazaniu sygnatury książki.
Przypominamy o możliwości zdalnej prolongaty wypożyczeń na indywidualnym koncie czytelnika.

 

Górny poziom biblioteki - ZWROTY KSIĄŻEK, ZAMKNIĘCIE KONTA, OPŁATY
Terminy zwrotów książek wypożyczonych studentom zostały przedłużone do 30 września br. (nie dotyczy to książek przetrzymanych przed 12.03.2020 r.).
Wypożyczone książki można zwracać osobiście lub odsyłając je pocztą na adres: Biblioteka Nauk Przyrodniczych, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków. Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do biblioteki, a nie datę nadania. Sugeruje się wysyłanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Przez 10 dni od daty zwrotu widocznej na koncie czytelniczym, opłata za przetrzymanie książek nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe). Jest to rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące do odwołania.

Opłaty za książki zwrócone po terminie pobierane są na górnym poziomie biblioteki. Zalecana jest płatność bezgotówkowa (kartą płatniczą).
Zwrócone książki otrzymują status „kwarantanna” i pozostają w niej 7 dni.

 

Przypominamy o telefonicznej lub emailowej możliwości zamykania kont czytelniczych, w przypadku braku zaległości na koncie.


Informujemy o możliwości zamawiania bezpłatnych skanów ze wszystkich materiałów zgromadzonych w bibliotece, zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi. Usługa ta, realizowana jest dla posiadaczy aktualnego konta w BNP UJ. Zamówienia na skany prosimy składać e-mailowo, na adres: bnp-uj@uj.edu.pl.


Do odwołania wstrzymane są wszystkie wypożyczenia międzybiblioteczne. Realizowane są zamówienia na skany.


Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu biblioteki można uzyskać telefonicznie pod numerami: 12 664 6709, 12 664 5028 lub mailowo: bnp-uj@uj.edu.pl.

Wejście do budynku BNP od strony zegara słonecznego (wejście główne).
 

Na liście przy drzwiach wejściowych jako cel wizyty wpisać „biblioteka”.
 

Ze względu na zasady bezpieczeństwa wszystkie osoby odwiedzające bibliotekę muszą założyć maseczkę albo przyłbicę ochronną oraz zdezynfekować ręce.
 

W bibliotece może przebywać maksymalnie jeden czytelnik.

 

----------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION

The books on loan can be returned directly at the Library or sent back by post to the address: Library of Natural Sciences (Gronostajowa 7, 30-387 Krakow)
There is possibility of closing library account by phone or email in the absence of arrears on the account.


Library is open Monday through Friday 9a.m. – 3p.m.
Tuesday 9a.m. – 7p.m.
Saturday – closed


Due to sanitary recommendations, the readers are kindly asked to wear a mask and disinfect hands on entering the library.


Free access to shelves, use of the reading room, electronic devices - disabled until further notice.


Ordering books at https://katalogi.uj.edu.pl or directly in the library, after indicating the book reference number.


Holders of a current account in the library can order free scans from all publications in accordance with applicable copyright laws.
Orders for scans should be sent to the library address: bnp-uj@uj.edu.pl


For more information on the current functioning of the Library, please call 12 664 6709, 12 664 5028, 12 664 6702 or email: bnp-uj@uj.edu.pl

 

Szczegółowe informacje o otwarciu Zbiorów Kartograficznych IGiGP UJ znajdują się poniżej po lewej stronie pod tekstem o BNP

 

 

 

Godziny pracy BNP UJ

Poniedziałek - Piątek       
9.00 - 20.00
 
 
Sobota                          
9.00 - 15.00
 
 

Katalog

 

Zbiory Kartograficzne IGiGP UJ

Godziny otwarcia (do 30 września 2020 r.):

wtorek: 10:30-12:00

środa: 10:30-12:00

czwartek: 10:30-12:00

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, podczas wizyty w Zbiorach Kartograficznych IGiGP UJ, obowiązują następujące zasady:

  • wejście do budynku BNP od strony zegara słonecznego (wejście główne). Na liście przy drzwiach wejściowych jako cel wizyty wpisać „Zbiory Kartograficzne”;
  • osoba udająca się do Zbiorów musi założyć maseczkę albo przyłbicę ochronną oraz zdezynfekować ręce;
  • do odwołania, wejście do Zbiorów znajduje się od strony klatki schodowej (za wejściem do Biblioteki Nauk Przyrodniczych); przejście przez Bibliotekę jest niemożłiwe. Znajdując się przed wejściem do Biblioteki proszę zadzwonić na numer 12-664-6832, zgłaszając zamiar skorzystania z zasobu Zbiorów, względnie poprosić pracownika Biblioteki o przekazanie stosownej informacji opiekunowi Zbiorów;
  • w pomieszczeniu Zbiorów może przebywać maksymalnie jeden czytelnik.

 

 

 

Pozyskanie dostępu do IBUK Libra w okresie zamknięcia biblioteki

Studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy chcą uzyskać dostęp do podręczników dostępnych w serwisie IBUK Libra, prosimy o przesłanie ze swojego adresu uniwersyteckiego maila na adres bnp-uj@uj.edu.pl  z prośbą o wydanie kodu. W mailu powinien się znajdować nr karty bibliotecznej (u studentów – numer spod kodu kreskowego na odwrocie legitymacji).

Dostępne są podręczniki z zakresu nauk przyrodniczych, chemii, fizyki, matematyki, informatyki.

Filmy instruktażowe IBUK Libra dostępne na YT

 

 

 

Korzystanie z zasobów elektronicznych

Studenci i pracownicy UJ mają możliwość korzystania ze zbiorów elektronicznych z komputerów domowych, po zalogowaniu się do extranetu. Dane do logowania są takie same jak do poczty uniwersyteckiej.

Link do ekstranetu

Pełna lista baz danych dostępna jest na stronie Biblioteki Jagiellońskiej w zakładce Zasoby Cyfrowe.

Oprócz przeszukiwania konkretnych baz danych, polecamy szczególnie korzystanie z Multiwyszukiwarki EDS, która przeszukuje jednocześnie większość prenumerowanych zasobów cyfrowych dostępnych przez Bibliotekę Jagiellońską.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres bnp-uj@uj.edu.pl