Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Godziny pracy Biblioteki w okresie wakacyjnym

Biblioteka Nauk Przyrodniczych w okresie wakacyjnym będzie czynna następująco:


1 lipca – 6 sierpnia 2021 r.                9-16 
7–31 sierpnia 2021 r.                        ZAMNIĘTE
1–30 września 2021 r.                       9-16 


W soboty biblioteka zamknięta

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta Krainy Książek

Szanowni Państwo,

W związku z obostrzeniami wynikłymi z epidemii COVID-19 i brakiem możliwości współpracy bezpośredniej poprzez wystawy czy też dostarczanie fizyczne książek do wglądu Kraina Książek przedstawia ofertę literatury z dziedziny „life science” wydawnictwa Elsevier.   

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym zestawieniem.
Zamówienia na publikacje można kierować na adres mailowy oliwa@krainaksiazek.pl

Pliki do pobrania
ods
Oferta Księgarni Kraina Książek z dziedziny life science

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI NAUK PRZYRODNICZYCH UJ OD 1. PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Ze względu na obowiązujące zalecenia sanitarne Biblioteka Nauk Przyrodniczych funkcjonuje na zmienionych zasadach, zapewniających bezpieczeństwo zarówno czytelników, jak i pracowników. Dotychczasowe przepisy pozostają w mocy, lecz zostają uzupełnione o poniższe zasady:

Ogólne zasady

 • Od 1. października 2020 r. Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20 oraz w wybrane soboty.
 • Wejście do budynku Biblioteki jest możliwe tylko przez główne wejście od strony dziedzińca, po wejściu należy wpisać się na listę, podając jako cel wizyty „biblioteka”.
 • Czytelnicy przebywający na terenie Biblioteki zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki lub przyłbicy, dezynfekowania rąk po wejściu do Biblioteki, zachowania odległości min. 1,5m od innych osób.
 • Przy stanowisku obsługi czytelnika jednorazowo może znajdować się tylko jedna osoba. Osoby oczekujące w kolejce prosimy o pozostanie na korytarzu.
 • Do odwołania niedostępny jest księgozbiór w wolnym dostępie oraz korzystanie z komputerów i skanerów.
 • Wszystkie sprawy niewymagające osobistej obecności w bibliotece zalecamy załatwiać telefonicznie lub mailowo bnp-uj@uj.edu.pl.
 • Rzeczy osobiste można zostawiać w szafkach przed biblioteką (wymagana moneta 5 zł jako depozyt). Szafki nie są dezynfekowane, pozostają w gestii administracji budynku).

Zapisy

 • Konta czytelnicze aktywne w poprzednim roku zostały zdalnie przedłużone do 30. listopada 2020 r.
 • Czytelnicy odnawiający konto biblioteczne mogą dokonać tego osobiście w Bibliotece, jednak zalecana jest forma kontaktu przez email bnp-uj@uj.edu.pl (z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl) lub telefonicznie.
 • Aby zdalnie odnowić konto, konieczne jest podanie nr karty bibliotecznej (pod kodem kreskowym na odwrocie legitymacji) oraz posiadanie w USOSie wpisu na bieżący rok akademicki.
 • Zapisy nowych czytelników do Biblioteki możliwe są w formie zdalnej przez email bnp-uj@uj.edu.pl, pod warunkiem wysłania wiadomości mailowej z adresu pocztowego w domenie uj.edu.pl. W treści należy podać nr karty bibliotecznej spod kodu kreskowego na odwrocie legitymacji.

Wypożyczenia

 • Wypożyczalnia znajduje się na parterze Biblioteki.
 • Książki do wypożyczenia należy zamawiać przez katalog komputerowy. W tym celu należy zalogować się na swoje konto numerem karty bibliotecznej (spod kodu kreskowego na odwrocie legitymacji), wybrać dany egzemplarz i zamówić go do odbioru w Bibliotece.
 • Wypożyczeniu podlegają książki, które w katalogu mają status Dostępny oraz posiadają informację o ilości dni, na które możliwe jest ich wypożyczenie (widoczną po zalogowaniu się czytelnika do katalogu).
 • Do zamawiania książek niezbędne jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego (zapis do Biblioteki)
 • Po odbiór książki należy się zgłosić po otrzymaniu maila z systemu bibliotecznego z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia. Zamówienia czekają na odbiór 5 dni.
 • W razie problemów z logowaniem się do katalogu prosimy o kontakt z Biblioteką.
 • Limit i czas wypożyczeń pozostają bez zmian i określone są w regulaminie Biblioteki.

Zwroty

 • Zwroty książek wypożyczonych na zewnątrz przyjmujemy WYŁĄCZNIE na I piętrze Biblioteki, wejście od korytarza, naprzeciw Dziekanatu Wydziału Biologii.
 • Zwracane książki zostaną poddane kwarantannie.
 • Wypożyczone książki można także zwracać odsyłając je pocztą na adres: Biblioteka Nauk Przyrodniczych, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków. Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, nie datę nadania. Sugerujemy wysyłanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

 • Opłaty za przetrzymanie książek przyjmowane są WYŁĄCZNIE przy stanowisku zwrotów, na I piętrze Biblioteki.
 • W okresie zamknięcia Biblioteki, tj. 12.03.2020 r.-07.06.2020 r., opłaty za przetrzymanie książek nie były naliczane.
 • Zalecamy płatność bezgotówkową przy pomocy karty płatniczej.
 • Tymczasowo, opłata za przetrzymanie książek nie będzie naliczana przez pierwsze 10 dni kalendarzowych od daty zwrotu.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

 • Liczba miejsc dostępnych w czytelni jest ograniczona. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z miejsca wskazanego przez bibliotekarza. Miejsca w czytelni są dezynfekowane.
 • W związku z zamknięciem wolnego dostępu do księgozbioru, od 1. października 2020 r. uruchamiamy zamawianie elektroniczne za pomocą katalogu komputerowego. Do czytelni można zamawiać książki z Lectorium, Czytelni Czasopism, magazynów, archiwów oraz egzemplarze przeznaczone do wypożyczenia.
 • Po odbiór książki zamówionej do Czytelni należy się zgłosić do Wypożyczalni, po otrzymaniu maila z systemu bibliotecznego z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia. Zamówienia czekają na odbiór 3 dni.
 • Po zakończeniu korzystania z książki należy odłożyć ją na miejsce wskazane przez bibliotekarza.
 • Chęć skorzystania z zamówionej książki kolejnego dnia należy zgłosić bibliotekarzowi w czasie odbioru zamówienia.

Prolongata

 • Prolongata możliwa jest na dotychczasowych zasadach, tj. samodzielnie przez katalog komputerowy, osobiście w Wypożyczalni.
 • Prolongata książek przetrzymanych możliwa jest po mailowym lub telefonicznym kontakcie z Biblioteką lub osobiście w wypożyczalni.
 • W razie problemów prosimy o kontakt mailowy.

Zamykanie konta bibliotecznego, obiegówki

Zamykanie konta bibliotecznego i podbijanie obiegówek jest możliwe na obu poziomach biblioteki.
Konto biblioteczne można zamknąć poprzez wysłanie wiadmości email na adres bnp-uj@uj.edu.pl lub telefonicznie, jeśli nie ma na koncie żadnych zaległości. Mail należy wysłać z domeny uj.edu.pl, w treści należy wpisać nr czytelnika (spod kodu kreskowego na odwrocie legitymacji).

Zamawianie skanów

Informujemy o możliwości zamawiania bezpłatnych skanów ze wszystkich materiałów zgromadzonych w bibliotece, zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi. Usługa ta realizowana jest dla posiadaczy ważnego konta w BNP UJ. Zamówienia na skany prosimy składać e-mailowo, na adres: bnp-uj@uj.edu.pl.

IBUK Libra

 • Studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy chcą skorzystać z podręczników dostępnych w serwisie IBUK Libra, prosimy o przesłanie ze swojego adresu uniwersyteckiego email na adres bnp-uj@uj.edu.pl prośby o wydanie kodu. W mailu powinien się znajdować nr karty bibliotecznej (u studentów – numer spod kodu kreskowego na odwrocie legitymacji).
 • Dostępne są podręczniki z zakresu nauk przyrodniczych, chemii, fizyki, matematyki, informatyki.
 • Pełna lista książek dostępna jest w zakładce IBUK.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety